ประชุม VDO Conference ๗๖ จังหวัด เพื่อหารือแนวทางการสำรวจความต้องการเกี่ยวกับการจัดสรรบริการภาครัฐ

18622173 1344315215650436_2752120774329133812_n

     วันจันทร์ ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎณ์ธานี เข้าร่วมประชุม VDO Conference ๗๖ จังหวัด เพื่อหารือแนวทางการสำรวจความต้องการเกี่ยวกับการจัดสรรบริการภาครัฐ ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Foot 2