พบปะและหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการของกระทรวงฯ

18835862 1178419858947439_7392270174423450555_n

     วันอังคาร ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิญหน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย บริษัททีโอทีจำกัด(มหาชน) บริษัทกสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด กรมอุตุนิยมวิทยา และสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมพบปะและหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการของกระทรวงฯในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เช่น โครงการเน็ตประชารัฐ ๓๙๕ หมู่บ้าน โครงการ e-commerce ชุมชน โครงข่าย FTTX โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน การพยากรณ์อากาศเพื่อประชาชน และหารือเตรียมการ "ผู้ว่า พบ กระทรวงฯ" ในวันที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๖๐ นี้

Foot 2