การประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี

19029515 1360613187353972_8948744722234271853_n

     เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางสาวรำพา สุทธิธน คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานีในประเด็นข้อมูลเชิงลึกด้านแรงงานที่ต้องนำมาพิจารณาร่วมกับสาขาโครงสร้างเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Foot 2