ประชุมคณะทำงานการจัดงานเกษตรแฟร์และของดีเมืองสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๖๐

19030335 1360613060687318_6108564199075156841_n

    เมื่อวันอังคาร ที่ ๖ มิถุายน ๒๕๖๐ นายวิชวุทย์ จินโต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการจัดงานเกษตรแฟร์และของดีเมืองสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ สหกรณ์สุราษฎร์ธานี หรือ โคอ็อฟ ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้นางละอองดาว คอมสัน สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางกาญจนา กาวชู หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Foot 2