นัดพบตลาดแรงงงานเชิงคุณภาพ ประจำปี ๒๕๖๐

19357894 1369835439765080_2022687496_n

     วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางกาญจนา กาวชู หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมงาน "นัดพบตลาดแรงงานเชิงคุณภาพ ประจำปี ๒๕๖๐" ซึ่งจัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ สุราษฎร์ธานีฮออล์ ชั้น ๔ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี

Foot 2