ประชุมหารือกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

19251260 1369835536431737_115637091_n

     วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางสาวขนิษฐา ศรีสมทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวางแผน สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมหารือกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเตรียมการพบปะเสวนา "ผู้ว่าราชการจังหวัดพบหน่วยงานกระทรวงฯ" ณ ห้องประชุมสำนักงานบริการลูกค้า กสท สุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Foot 2