รับฟังความคิดเห็นของประชาชน "ร่างประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับแก้ไข พ.ศ.๒๕๖๐)"

19265018 1369835703098387_1031643930_n

     วันศุกร์ ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายธีร อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดสัมนาการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ร่างประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับแก้ไข พ.ศ.๒๕๖๐)" โดยมีนางละอองดาว สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการสัมมนาฯ ณ โมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรน บีช จังหวัดภูเก็ต

Foot 2