งานแถลงข่าว "เกษตรแฟร์และของดี เมืองสุราษฎร์ธานี" ประจำปี ๒๕๖๐

19441705 1203575409765217_8496520781259229194_o

     วันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในงานแถลงข่าว "เกษตรแฟร์และของดี เมืองสุราษฎร์ธานี" ประจำปี ๒๕๖๐ ในการนี้ นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางกาญจนา กาวชู หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมงานแถลงข่าวฯ ดังกล่าว ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Foot 2