โครงการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

19702977 1214907791965312_5007682981664347057_o

     วันพฤหัสบดี ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี หลักสูตร:การพัฒนาจังหวัดภายใต้โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจ ประเทศไทย ๔.๐ ในการนี้ นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นางสาวขนิษฐา ศรีสมทรัพย์หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวางแผน เข้าร่วมการอบรมโครงการดังกล่าว ณ ห้องคอนเวนชั่น ๓ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Foot 2