ประชุมชี้แจงโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย ระดับ เจ้าหน้าที่วิชาการ

20507838 1236490476473710_6236415785780645052_o

     เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมชี้แจงโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการ โดยมีนางนวรัตน์ รัตน์พันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการเปิดประชุมชี้แจงโครงการฯ ในการนี้ นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมชี้แจงโครงการฯ พร้อมทั้งร่วมตอบปัญหา และเสนอแนวทางในการปฏิบัติงานโครงการสำรวจฯ ณ ห้องประชุมอาคาร ๕ ชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Foot 2