พิธีเปิดงานเกษตรแฟร์และของดีเมืองสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๖๐

20507534 1236507546472003_5378670335188809579_o

     เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงานเกษตรแฟร์และของดีเมืองสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๖๐ ในการนี้ นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีเปิดงานฯ ณ สหกรณ์สุราษฎร์ธานีจำกัด (Co-op) ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Foot 2