พิธีศาสนามหามงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

20615655 1237865166336241_5248398454595450400_o

     เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีศาสนามหามงคล (ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์)  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ในการนี้ นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

Foot 2