ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรม

20452051 1237929266329831_16063732510898644_o

     เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นางสาวอุบล โรจน์รัชนีกร ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อตรวจติดตามโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 และโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Foot 2