การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพข้อมูล ในระดับ ๑๔ จังหวัดภาคใต้

20507762 1237952719660819_808732047030912441_o

     นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพข้อมูล ในระดับ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ซึ่งมีกิจกรรมแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างชาวสถิติ ในระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีนางสาวอุบล โรจน์รัชนีกร ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานเปิดการประชุมฯ และนางสาวอุบล หนูเจริญ สถิติจังหวัดพัทลุง เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ลำปำรีสอร์ท อำเภอเมืองฯ จังหวัดพัทลุง

Foot 2