พิธีทำบุญตักบาตรและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

20746272 1248398598616231_4011649749005298653_o

     เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Foot 2