พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

20785995 1248398975282860_924801368439149203_o

     เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในการนี้ นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมครูลำยองในโรงเรียนสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Foot 2