พิธีอัญเชิญดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ ครั้งที่ 1

21752458 1280581015397989_3067861541538204289_n

     เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ ครั้งที่ 1 ในการนี้ นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางกาญจนา กาวชู หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมครูลำยองโรงเรียนสุราษฎร์ธานี อำเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Foot 2