ประชุมเชิงปฏิบัติการ

21617579 1280601062062651_3793320763246417941_n     วันอังคาร ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ นายอาจิน จิรชีพพัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการทำผังรายการข้อมูลสถิติทางการของผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Product Champion) /ประเด็นปัญหาสำคัญ (Critical Lssue)" เพื่อเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด และแปลงแผนแม่บทสถิติในระดับพื้นที่ ณ โรงแรมบุรี ศรึภูบูติกโฮเต็ล จังหวัดสงขลา ในการนี้ นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงาน การประชุมครั้งนี้มีสถิติจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติเข้าร่วม จำนวน 60 คน

Foot 2