รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

21764979 1282994708489953_2159599237061967790_n

     เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ เฝ้ารอรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชุมพร โดยจะประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เพื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่อำเภอพะโต๊ะ และอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ในการนี้นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เฝ้ารอรับ-ส่ง เสด็จ ณ ท่าอากาศยานกองบิน 7 อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Foot 2