วันพระราชทานธงชาติไทย ๑๐๐ ปี

28092560

     เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในกิจกรรมเชิญธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย โดยมีกิจกรรมเชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย ในการนี้ นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางกาญจนา กาวชู หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ และ นางสาวขนิษฐา ศรีสมทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณหน้าเสาธง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Foot 2