ให้กำลังใจและมอบสิ่งของที่ระลึก

29092560

     วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน และพ่อค้า ประชาชน ได้เดินทางมาให้กำลังใจและมอบสิ่งของที่ระลึกให้แก่ นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในโอกาสอำลาชีวิตราชการ เนื่องจากเกษียณอายุ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด อีก ๒ ท่าน คือ นายศุภวัชร ศักดา และนายจิรศักดิ์ ชัยฤทธิ์ ในการนี้ นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางกาญจนา กาวชู หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหงัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วม ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมิืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Foot 2