พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐

22539935 1304611059661651_8419529227248292113_n     วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ วัดราชสิงขร พระอารามหลวง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

Foot 2