หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมสนับสนุนอาหารว่าง น้ำดื่ม บัตรภาพแสตมป์

22540199 1304611029661654_1303702651611255441_n

     วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมสนับสนุนอาหารว่าง น้ำดื่ม บัตรภาพแสตมป์ รัชกาลที่ ๙ เพื่อมอบแก่ประชาชนในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ มณฑลพิธี วัดกลางใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Foot 2