พิธีอัญเชิญไฟหลวงและหีบเพลิงพระราชทาน

22730527 1307712442684846_3534506815066549913_n

     เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีอัญเชิญไฟหลวงและหีบเพลิงพระราชทาน มอบให้นายอำเภอในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีมอบไฟหลวงและหีบเพลิงพระราชทาน ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้แก่นายอำเภอทั้ง ๑๙ อำเภอ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อนำไปประกอบพิธี ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ พร้อมกันทั่วประเทศ

Foot 2