โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่

23561857 1329631570492933_7976543079509266974_n

     เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม "เปิดโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มแม่น้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ ๑)" โดยมี นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวรายงาน ในการนี้ นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางกาญจนา กาวชู ผู้อำนวยกลุ่มปฏิบัติการสถิติ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

Foot 2