๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "คืนความสุขจากพ่อ สู่แผ่นดิน"

24312998 1344610658995024_6275084056661540014_o

     ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำคณะจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยใจ" และกลุ่มพลังมวลชนทุกภาคส่วน กว่า ๑,๐๐๐ คน ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "คืนความสุขจากพ่อ สู่แผ่นดิน" โดยร่วมกันพัฒนาและทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ขุดลอกคูน้ำ บริเวณโรงเรียนบ้านซอย ๒ วัด และถนนในหมู่บ้าน เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในเวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ในการนี้ นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา ศรีสมทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มสถิติและวางแผน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงเรียนบ้านซอย ๒ หมูที่ ๙ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Foot 2