๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ประจำปี ๒๕๖๐

24993297 390017868099715_5768910002419429393_n

     เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ประจำปี ๒๕๖๐ ในการนี้นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา ศรีสมทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มสถิติและวางแผน สำนักงานสถิติจังหวัดสุรษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Foot 2