๑๔ ธันวามคม ๒๕๖๐ พิธีอันเชิญพระนพปฎลสุวรรณฉัตรจากยอดพระเมรุมาศจำลอง

25311239 1353452071444216_1844162178595475738_o

   เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ ธันวามคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีอันเชิญพระนพฎลสุวรรณฉัตรลงจากยอดพระเมรุมาศจำลอง ณ วัดกลางใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่ออันเชิญนำไปประดิษฐาน ณ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร (พระอารามหลวง) อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีดังกล่าว ณ วัดกลางใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Foot 2