๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ การประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐระดับจังหวัด

25552314 1360626777393412_591950003260680152_n

Foot 2