รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค. 2561 : GPP จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2558

Gpp surat01

Gpp surat

Foot 2