จุดติดตั้งสัญญาณ "เน็ตประชารัฐ" จังหวัดสุราษฎร์ธานี

point net

26230265 1381281881994568_8939668179399347471_n

Foot 2