ประชาสัมพันธ์ "โครงการเน็ตประชารัฐ" ในรายการ "แหลงข่าวเช้านี้" ทาง NBT สุราษฎร์ธานี

0012 1

0012

Foot 2