งานรัฐพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๑"

170161

170161 01

Foot 2