พิธีเปิดตลาดประชารัฐ Modern Trade

190161 021

190161 02

Foot 2