ประชาสัมพันธ์ "โครงการเน็ตประชารัฐ" ผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) สุราษฎร์ธานี

net p02

net 00

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :http://www.77jowo.com/contents/51751

Foot 2