ลงพื้นที่ตรวจงานการเก็บรวบรวมข้อมูลจังหวัดสุราษฎร์ธานี

6022561 01

6022561

Foot 2