aroประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี (แก้ไข 12 มิ.ย. 2561)  clickhere

หรือ Scan QR Code 

Nj12062561

Foot 2