24 ก.ย. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมในภารกิจ ถปภ.แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

24092561 01

24092561

Foot 2