23 ต.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีถวายพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

231025612 01

231025612

Foot 2