สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เผยผลสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี พ.ศ.2560

PRskk2 03

PRskk2

Foot 2