25 ต.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมชี้แจง/ติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 1/2562

25102561 01

25102561

Foot 2