8 พ.ย. 2561 ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติลงพื้นที่สังเกตุการณ์ การปฏิบัติโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2562

08112561 1

08112561

Foot 2