3 ธ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการสร้างแบรนด์สุราษฎร์ธานีเมืองคนดีเที่ยวได้ทั้งปี

003122561 01

003122561

Foot 2