16 ธ.ค. 2561 สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมตัวชี้วัดการปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล รอบที่ 1/2562 ครั้งที่ 2

16122561 01

16122561

Foot 2