18 ธ.ค. 2561 สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2562-2564 ประจำปี 2563

18122561 01

18122561 0118122561

Foot 2