17 ม.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำของรางวัลไปมอบให้เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อนำไปใช้เป็นของรางวัลในร้านนาวากาชาด

17012562 01

17012562 01

Foot 2