10 ก.พ. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมงานของดีเมืองสุราษฎร์ และกาชาด ประจำปี 2562 และร่วม ปฏิบัติงานในส่วนของร้านนาวากาชาด

10022562

10022562

Foot 2