11 ก.พ. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “โครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562” ภายใต้แนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”

11022562

11022562

Foot 2