12 ก.พ. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ในหน่วยงานภาครัฐ

12022562

12022562

Foot 2