ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 4

51054724 1844963322293086_1046014511569436672_n

Foot 2